Pwoteksyon Sivil – Depi 2015, siklòn Wakin / Joaquin pa sou moun ankò, an n sispann fè propagann ak fo enfòmasyon

Anpil fwa nan peyi d Ayiti, tankou lè genyen move tan, animasyon sou rezo sosyo yo fè kenken. Sa konn ede anpil nan enfòme ak sansibilize kominote yo, pote sekou ak asistans bay moun ki viktim yo. An nou di, nan sove lavi moun, bèt epi pwoteje byen ak anviwònman nou. Men, gen moun ki plede pataje nenpòt bagay, tankou foto evènman ki pase deja, swa isit an Ayiti oswa nan lòt peyi, oubyen yo voye mesaj ki pa laverite.

Youn nan mesaj ki pi kouran depi 2 lane konsa, se lè yo anonse “Wakin”, ki se non kreyòl siklòn “Joaquin”, pral frape Ayiti. Anpil moun ki swiv aktyalite etone pou wè konbyen fwa mesaj sa defile sou rezo sosyo yo deja. Menm gen moun k ap poze kesyon pou konnen “Kisa mo sa ye ? Eske se yon siklòn toutbon oubyen yon mesaj movèz fwa ? Si se yon siklòn vre, konbyen fwa li gen pou l pase sou peyi a ?”

Avrèdi, gen yon siklòn ki te rele “Joaquin/Wakin” nan lane 2015. Li te pase nan rejyon Karayib la nan finisman mwa septanm pou rive komansman mwa oktòb. Si nou vle, nou kapab al gade jounal anliy Alterpresse, konsa n ap wè jan “Joaquin” te lakòz lapli ak gwo van nan peyi a, san li pa te rive sou nou dirèk dirèk. Li te frape plizyè peyi nan rejyon an. Tcheke jounal franse Le parisien, n ap wè.

Pou nou kapab konnen lis non siklòn ki ka rive nan rejyon nou an, soti ane sa a pou rive jous 2022, nou mèt ale sou sit NHC, ki an angle, epi gade tablo ki konsène nou an : “Atlantik, lanmè Karayib ak Gòlf Meksik”.Tanpri, ede nou kwape fòm mesaj sa yo sou rezo sosyo yo. Tout sitwayen, fanm kou gason, ki kwè nan ranfòse kominote yo sitou kont malè pandye, fè mesaj sa pase bay kontak nou epi nan gwoup nou ladan yo.
Mèsi !

Anpil fwa, moun ak anpil sit propagann itilize medya sosyal pou fè bri kouri ak pawòl anpil. Nou pa ka di aklè ni kiyès yo vize, ni ki misyon yo. Men se voye monte y ap fè. Dapre espesyalis nan zafè meteyo, se chak 6 lane yo retounen ak yon non siklòn. Yo ka pa menm itilize yon non ankò si siklòn nan te fè anpil dega nan kèk kominote. Tankou “Joaquin/Wakin” nan lane 2015, se premye fwa li te pase nan rejyon an, men se dènye fwa tou nou menm n ap wè li, paske “Julian” gentan ranplase li nan lis 2021 an.

Erdesson Ersly Cossier
CDC-CDGRD Nord

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *